#100verhalen: Berend Jan Koenderink – vrijwilliger bij Stichting Ontmoeting

Vrijwilligerswerk waarvan je leert dat niet alles in het leven vanzelfsprekend is. Dat er zomaar iets in je leven kan gebeuren waardoor je hele leven op zijn kop staat en je op een punt komt dat je niets meer bezit. Geen familie, geen vrienden, geen huis, geen primaire spullen. Bij Stichting Ontmoeting worden mensen ondersteund die vastgelopen zijn in het leven. En Berend Jan mag daar als vrijwilliger een bijdrage aan leveren. Lees hier zijn verhaal..

Dit is wat ik doe
Zeven jaar geleden ben ik bij de Stichting Ontmoeting begonnen als vrijwilliger. Ik ga bij mensen op bezoek voor een gesprek. Tijdens het gesprek drinken we koffie met elkaar. De gesprekken zijn met mensen die weinig of geen contact hebben met familie en geen vriendenkring bezitten. De gespreksonderwerpen zijn heel divers. Over de eigenwaarde, de dingen van elke dag, problemen waar men tegen aanloopt, eenzaamheid en met elkaar nadenken over hoe je zaken kunt aanpakken. Soms bezoeken we plekken waar men herinneringen aan heeft en men op deze wijze bepaalde gebeurtenissen wil verwerken en afsluiten. Ook gaan we regelmatig wandelen in de natuur of bezoeken we evenementen of instanties.

 

Echt contact
Wat ik zelf als belangrijkste ervaar en dat wordt ook bevestigd door de gesprekspartners, is het contact met elkaar en het naar elkaar luisteren. Je moet ook eerlijk naar elkaar zijn wat je niet bevalt in elkaars gedrag. Duidelijk aangeven wat je van elkaar verwacht en
wat de grenzen zijn. Je bent vrijwilliger geen hulpverlener. Door de aandacht die je aan mensen kunt geven, zie je mensen opbloeien en uit hun isolement stappen. Ze krijgen weer eigenwaarde en durven weer contacten te leggen met de mensen om hen heen, ze worden bijvoorbeeld lid van een vereniging waardoor een netwerk ontstaat.

 

Mijn kijk op het leven nu
Voor ik met dit vrijwilligerswerk begon had ik nooit gedacht dat eenzaamheid, verslaving, ontwrichting van het leven ook bij mij om de hoek zou plaatsvinden. Dacht altijd dat dit meer iets was voor de grote stad. Maar ik weet nu dat het overal voorkomt en in alle
lagen van de bevolking. Dat je zomaar ineens alles kwijt kunt raken en niets meer vanzelfsprekend is. Dat ik daar voor mensen iets in kan betekenen en zij andersom ook iets voor mij is heel waardevol. Met sommige mensen heb ik zelfs vriendschappen opgebouwd. Ik kijk genuanceerder naar mensen en naar het leven.

 

Wil je ook zo’n bijzondere vrijwilligerservaring als Berend Jan? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Ermelo, 0341-551678 of steunpuntvrijwilligerswerk@welzijnermelo.nl of kijk voor meer en andere vrijwilligersvacatures op https://www.welzijnermelo.nl/diensten/vacaturebank/