Assertiviteitsgroep bij Welzijn Ermelo

Inwoners van Ermelo kunnen zich aanmelden voor deelname aan een assertiviteitsgroep voor volwassenen.

Wanneer iemand moeite heeft om voor zichzelf op te komen brengt dit vaak veel spanningen met zich mee. Er ontstaan onduidelijkheden en problemen thuis, binnen de familie en/of op het werk.

 

In de assertiviteitsgroep wordt aandacht besteed aan het zeggen wat u denkt en voelt. Deelnemers leren beter te luisteren, grenzen te stellen, zich in gezelschap te ontspannen en irritaties te uiten op eigen wijze.

 

Voorafgaand aan de start van de groep vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de groep aansluit bij de individuele vragen. Hierbij is aandacht voor de persoonlijke leerdoelen waarmee er vervolgens in de groep aan de slag gegaan wordt.

 

In de bijeenkomsten krijgt men aan de hand van eigen ervaringen de mogelijkheid om die situaties en vragen te bespreken waar men zelf mee worstelt. Tevens is er de mogelijkheid het gewenste gedrag te oefenen. De wijze waarop wordt gewerkt geeft de deelnemers de mogelijkheid om herkenning te vinden en elkaar te steunen. Samen met de andere groepsleden, komt men stap voor stap dichter bij het bereiken van de eigen leerdoelen. De groep wordt begeleid door twee groepsmaatschappelijk werkers.

 

Er zijn voor de volgende keer nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan en mag sowieso op elk moment. Voor informatie kunt u contact opnemen door te mailen met Gert Beens van Welzijn Ermelo, of bellen naar 06 2070 0587.