Beelden: Mirjam de Jonge

Belangrijk vind Mirjam dat gedachten en gevoelens in overeenstemming zijn, met als uitingsvorm een beeld/vorm.

Soms werkt zij vanuit bepaalde gedachten/ onderwerp aan een vorm zonder dat Mirjam weet wat het uiteindelijke eindproduct wordt. Leidraad in beide is gevoel , onder woorden gebracht, zodat kunst voor haar een middel kan zijn om te komen tot zelfinzicht/ inzicht in de situatie.