Nieuwe kaartenactie “kerstgroet van een dorpsgenoot”

In april hebben we een oproep in het Ermelo’s Weekblad gedaan aan
alle crea Bea’s in Ermelo, om kaarten te maken voor de actie: kaartje voor een ander.

Over de honderd kaarten werden door u ingeleverd en door onze vrijwilligers geschreven en rondgebracht. Een enorme klus, maar uit de vele reacties van de ontvangers bleek, dat dit steuntje in de rug zeer op prijs werd gesteld.

 

Er kwamen dan ook vragen van dorpsgenoten, of wij weer zo’n actie wilden opstarten, maar dan specifiek voor de Kerst en Oud en Nieuw periode, vooral nu de maatregelen weer aangescherpt zijn.  We hopen u daarom toch weer een klein steuntje in de rug te geven met dit lieve gebaar van een dorpsgenoot.

 

Graag ontvangen wij weer ‘zelfgemaakte’ kerstkaarten, graag zonder naam of andere tekst.

 

Deze kunt u, tijdens kantooruren, inleveren bij de receptie van de Baanveger, IJsbaan 45 of deponeren in onze brievenbus. Informatie : Anniek.sterk@welzijnermelo.nl of 0341- 567000 (receptie de Baanveger)