NAH – Café (Niet Aangeboren Hersenletsel)

De avonden staan in het teken van ontmoeting, contact en informatie over NAH in een rustige en gezellige omgeving.

Het NAH-café is bedoeld voor volwassenen die hebben moeten leren leven  of leren leven met NAH. Niet Aangeboren Hersenletsel kan het gevolg zijn van onder andere een CVA, hersenkneuzing, hersentumor, hersenvliesontsteking, een ongeval, chemische stoffen, Multiple sclerose (MS), Parkinson en andere aandoeningen waardoor hersenletsel na de geboorte is ontstaan. Aanmelden wordt gewaardeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te mailen naar  Mathilde Thijssen of te bellen naar 0341-560268. Locatie Raadhuisplein 8.