Servicepunt (Jonge) Mantelzorgers

Het Servicepunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mensen die direct betrokken zijn bij de zorg aan / begeleiding van mensen met een chronische ziekte of handicap. Dus ook aan jongeren en ook in de coronatijd!

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een moeder van een gehandicapt kind, een broertje van iemand met een autistische stoornis, of een partner van iemand met dementie

 

Wat doen we
Als mantelzorger kunt u veel vragen hebben, zoals het combineren van zorg en werk / school en het invullen van de diverse formulieren, aanvragen van professionele zorg, hoogte van eigen bijdrage voor zorg enz. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij onze mantelzorgconsulent. Ook als u een luisterend oor wenst in deze tijd, nodigen wij u uit om te bellen.

Zij geeft u informatie en advies over:

Professionele zorg (huishoudelijke hulp, thuiszorg, dagopvang, opname verpleeghuis) –Respijtzorg (zorg die de mantelzorger ontlast); –Persoonsgebonden budget –Eigen bijdrage voor zorg en hulpmiddelen –Vakantiemogelijkheden (met zorg) –Alles wat met zorg te maken heeft

En kan u ook ondersteuning bieden bij:

-Het invullen van formulieren die met de zorg te maken hebben -Emotionele steun -Bemiddeling -Lotgenotencontact

 

Hoe werkt het
Wilt u informatie, advies of eens kijken naar mogelijkheden die u kunnen ontlasten? Dan bent u welkom voor een persoonlijk gesprek. De dienstverlening van het Servicepunt Mantelzorg is kosteloos en u heeft geen verwijzing nodig.

De mantelzorgconsulent organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers waarbij u erkenning en herkenning zult vinden en elkaar tips kunt geven (lotgenotencontact). Daarnaast organiseert zij – in samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties –  informatieve bijeenkomsten of workshops.

 

De mantelzorgconsulent is bereikbaar op woensdag en donderdag. Tel: 0341 567000 of via email:  mantelzorg@welzijnermelo.nl