Vriendenkringen

Een vriendenkring helpt mensen om makkelijker vriendschappen te sluiten en ook te onderhouden.

Tenminste één keer per maand (indien gewenst vaker) kom je met een groepje van maximaal 5 à 6 personen bij elkaar. Samen, met behulp van een vrijwilliger, bepaal je hoe de avond/middag eruit ziet.

Entree: Gratis, inschrijven verplicht
Locatie: Raadhuisplein 8

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Thijssen, telefoon 0341 567 000.