Workshop voor vrijwilligers: omgaan met somberheid en depressie

Op 21 januari wordt een lezing/workshop gegeven over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder in op dit thema. Aanvang: 19:30 uur.

Een Britse psycholoog bedacht in 2005 een, naar zijn zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Deze maandag wordt wel de deprimaandag genoemd. Dat heeft er mee te maken dat de goede voornemens die we hadden voor het nieuwe jaar veelal al weer in de prullenbak beland zijn. De vakanties zijn nog ver weg, we zitten nog in de donkere dagen en de maandag is
voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Hoewel deze psycholoog er ook veel kritiek op kreeg heeft
het begrip wel intrede gedaan in onze huidige maatschappij.

 

We kennen het woord ‘blue’, als aanduiding voor de stemming, ook nog op andere manieren. Als eerste natuurlijk als een muziekstroming, wat weemoedige muziek, maar ook als de baby blues, de zogenaamde kraamvrouwentranen.

 

Maar …. wat als het niet alleen bij Blue Monday of de baby blues gaat? Wat merk je dan en hoe moet je daar
mee omgaan? En … hoe moet je omgaan met mensen in je omgeving die langere tijd somber zijn. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met min of meerdere mate van somberheid, of bij zichzelf of in zijn omgeving en voor iedereen die bijvoorbeeld door mantelzorg of vrijwilligerswerk (over)belast is.

 

Gelukkig is er de laatste jaren meer openheid over deze problematiek, onder andere
vanuit overheidscampagnes. Het taboe rondom depressie wordt doorbroken. En … er is
ook een goede behandeling voor.

 

De bijeenkomst wordt verzorgd door Joke van de Werfhorst. Zij heeft in het verleden gewerkt in de opvang en begeleiding van (jonge) mensen met psychische problematiek en sinds 2010 is ze werkzaam als ambulante behandelaar voor volwassenen in de GGZ. Ze vindt het belangrijk om dit soort problematiek tijdig te signaleren zodat hulp gezocht kan worden om ernstigere problematiek te voorkomen..

 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Ermelo organiseert een aantal gratis workshops voor alle Ermelose vrijwilligers, mogelijk gemaakt door de Gemeente Ermelo. U kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden voor deze workshops.
Aanmelden is verplicht!

 

Contactgegevens en locatie workshop:
Welzijn Ermelo, Steunpunt Vrijwilligerswerk
Raadhuisplein 8-10 3851 NT Ermelo
T. 0341-551678
E. steunpuntvrijwilligerswerk@welzijnermelo.nl
facebook.com/welzijnermelo