Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Ermelo helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

Lees meer

Wat is het?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Ermelo, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars samen hun conflict oplossen. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Wat doen we?
We bieden onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling aan waarbij we partijen begeleiden om samen tot een oplossing te komen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Klik hier voor een kort filmpje over buurtbemiddeling!

Mireille Heemskerk Sociaal Werker | Leefbaarheidsteam & Sociaal Team & Buurtbemiddeling 06 2070 0469

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Mireille Heemskerk.

Email Mireille

Onze diensten

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Mireille Heemskerk