Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling; wanneer u Buurtbemiddeling Ermelo inschakelt, heeft u eerst een telefonisch gesprek met de coördinator over de situatie en de mogelijkheden van buurtbemiddeling.

Als daaruit naar voren komt dat Buurtbemiddeling de gewenste weg is, volgt een persoonlijk gesprek met twee buurtbemiddelaars. Wanneer u dat wilt, gaan de bemiddelaars in gesprek met uw buren. De volgende stap is een gezamenlijk gesprek onder leiding van de bemiddelaars op een neutrale plek. → Aanmelden voor Buurtbemiddeling kan telefonisch (06-20700469, Mireille Heemskerk) of per mail (buurtbemiddeling@welzijnermelo.nl)