Huisbezoeken 75+

De bedoeling van dit project is om 75 plussers informatie te geven over de mogelijkheden met betrekking tot hulp- en dienstverlening.

Daarnaast horen wij graag hoe het met u gaat op het gebied van gezondheid, welbevinden en wonen. En waar eventuele behoeften liggen. Al vele jaren worden deze huisbezoeken in samenspraak met de gemeente aangeboden.

We willen hiermee preventief en ondersteunend werken. Als er tijdens dit huisbezoek verdergaande vragen naar voren komen, kan de ouderenadviseur contact met u opnemen.