Kindpakket

Het is belangrijk dat elk kind kan sporten, plezier heeft in hobby’s en mee kan doen op school. Toch zijn er soms redenen waarom dit niet lukt. Bijvoorbeeld als ouders door een laag inkomen niet genoeg geld hebben voor dit soort activiteiten.
De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat elk kind kan doen aan activiteiten op school, sport, cultuur of andere leuke dingen. Daarom is er het kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met deze regelingen kan uw kind bijvoorbeeld sporten, naar muziekles, mee op schoolreisje of zijn/haar verjaardag vieren.

Wat is het?

Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Ermelo de mogelijkheid om mee te doen aan allerlei activiteiten.

Heeft u thuiswonende kinderen tot 18 jaar en een inkomen tot ongeveer 120 procent van het sociaal minimum (exclusief vakantiegeld)? Dan kunt u voor uw kind een aanvraag indienen.

Heeft u een hoger inkomen (bijvoorbeeld inkomen uit arbeid of als z.z.p.’er) maar door hoge lasten een laag netto besteedbaar inkomen? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Op basis van gegevens van uw inkomen wordt door het intermediair vastgesteld of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Elke aanvrager ontvangt bericht of het kind wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding.

 

Wat doen we?

Om als ouder of verzorger een bijdrage aan te vragen kunt u via www.kindpakket.nl een verzoek indienen. Stichting Welzijn Ermelo behandelt dit verzoek namens het Kindpakket.

Wanneer het om de eerste aanvraag gaat wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Een intermediair van Stichting Welzijn Ermelo komt dan bij u langs. Tijdens dit bezoek bespreken we de hoogte van uw inkomen, voor wie u een aanvraag doet, wat u precies aanvraagt en waarom u de aanvraag heeft ingediend. Daarnaast willen we wat praktische informatie weten zoals, om welke activiteit het gaat en bij welke vereniging of instelling dit wordt aangeboden.

 

Tenslotte wordt er samen met u gekeken of er nog andere mogelijkheden of zaken zijn die uw huidige financiële situatie kunnen verbeteren. Er wordt nagegaan of er binnen uw netwerk mensen zijn die iets voor u of uw kind kunnen betekenen. Ook wordt er gekeken of er in de gemeente Ermelo al voorzieningen bestaan die u kunnen helpen. Wanneer dit het geval is dan kunnen wij u daarmee in contact brengen. De intermediair van Stichting Welzijn Ermelo kan u, wanneer u dat wilt, helpen met deze aanvragen.

 

Wij nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling en laten u weten of de aanvraag goedgekeurd is.

 

Hoe werkt het?

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten:
– Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
– Het kind kan onvoldoende meedoen aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hiervoor ontbreekt.
– De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
– De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
– Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
– De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
– Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

 

Om als ouder of verzorger een bijdrage aan te vragen kunt u via www.kindpakket.nl een verzoek indienen. Stichting Welzijn Ermelo behandelt dit verzoek namens het Kindpakket.