Kledingbank

De kledingbank geeft herbruikbare kleding uit aan mensen die het hard nodig hebben, maar weinig budget hebben om het zelf te kunnen betalen. Mensen die leven op bijstandsniveau of daaronder, dus ook mensen die moeten rondkomen van een AOW.

Wij zamelen ook (her)bruikbare kleding in! De Kledingbank is gevestigd op de Cronjéstraat 46.

Geopend op:
Dinsdag 14:00 – 16:30 u
Donderdag 9:00 – 11:30 u

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Thijssen van Welzijn Ermelo, tel.nr 0341-560268, Locatie: Raadhuisplein 8.