LeefbaarheidsTeam Ermelo

Iedere wijk of buurt in Ermelo is weer anders. Dat zie je aan de huizen, grootte, aanwezige voorzieningen; en ook of buren contacten hebben met elkaar of daar juist geen behoefte aan hebben. Het LeefbaarheidsTeam is er voor heel Ermelo.

Het team sluit vanzelfsprekend aan bij het eigene van een wijk of buurt . Doel is samen met bewoners de leefomgeving in Ermelo te verbeteren en er bijvoorbeeld meer buurtinitiatieven van de grond gaan komen.

 

Welzijn Ermelo is coördinator van en participant in het Leefbaarheidsteam. Het Leefbaarheidsteam is er om initiatieven te ondersteunen die in de wijken worden georganiseerd. Het kan gaan om Burendag maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn o.a. een moestuintje aanleggen, speeltuin samen aanpakken of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud. Alle initiatieven zijn welkom. Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor hekken of anderen materialen die als wijk lastig verkrijgbaar zijn. Ook wordt er waar nodig meegedacht. Wij komen graag kijken!

 

Het leefbaarheidsteam heeft als taak de leefbaarheid te bevorderen. Welzijn Ermelo neemt deel aan het team omdat zij een substantiële bijdrage kan leveren doordat zij bekend is met de signalen, behoefte en de wensen uit de samenleving.

 

Meer informatie vindt u op de website van het Leefbaarheidsteam.

 

Spreekuren:

Dinsdagochtend

9:00-10:00u

Wijk: West

Kantoor Uwoon

Eksterstraat 106A

3853 SG Ermelo

 

Donderdagochtend

09:00 – 10:00u

Wijk: Oost

De Amaniet

Varenlaan 129

3852 CP Ermelo