LeefbaarheidsTeam Ermelo

Iedere wijk of buurt in Ermelo is weer anders. Dat zie je aan de huizen, grootte, aanwezige voorzieningen; en ook of buren contacten hebben met elkaar of daar juist geen behoefte aan hebben. Het LeefbaarheidsTeam is er voor heel Ermelo.

Het team sluit vanzelfsprekend aan bij het eigene van een wijk of buurt . Doel is samen met bewoners de leefomgeving in Ermelo te verbeteren en er bijvoorbeeld meer buurtinitiatieven van de grond gaan komen.

 

Welzijn Ermelo is coördinator van en participant in het Leefbaarheidsteam.

 

Het leefbaarheidsteam heeft als taak de leefbaarheid te bevorderen. Welzijn Ermelo neemt deel aan het team omdat zij een substantiële bijdrage kan leveren doordat zij bekend is met de signalen, behoefte en de wensen uit de samenleving. Door de inrichting van de publieke ruimte bevordert de gemeente ook de redzaamheid van haar inwoners. Voor ouderen ( die steeds langer zelfstandig blijven wonen ) en voor mensen met een beperking is een aangename leefomgeving, veel meer nog dan voor anderen, van belang om naar buiten te gaan en de publieke ruimte te betreden. Vaak kunnen kleine aanpassingen al veel doen. Looproutes kunnen aantrekkelijk en veilig worden gemaakt door duidelijke bewegwijzering en enge bosjes, blinde muren, tochtige hoeken en rommelige bestrating aan te pakken. Ook inspiratie in de ruimte is belangrijk, zoals het delen van verhalen op een bankje of het bekijken van kunst. Zo blijven mensen mobiel en ontmoeten zij anderen.

 

Meer informatie vindt u op de website van het Leefbaarheidsteam.

 

Spreekuren:

Dinsdag- en donderdagochtend

9:00-10:00u

Wijk: West

Kantoor Uwoon

Eksterstraat 106A

3853 SG Ermelo

 

Donderdagochtend

09:00 – 12:00u

Wijk: Oost

De Amaniet

Varenlaan 129

3852 CP Ermelo