Sociaal Team Ermelo

Voor al uw vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Team. U kunt hierbij denken aan vragen op het gebied van wonen, verzorging & verpleging, werk & inkomen, sociale contacten & vrije tijd en vervoer. Welzijn Ermelo is coördinator van en participant in het Sociaal Team.

Het Sociaal Team biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan alle inwoners van Ermelo vanaf 18 jaar. Samen met u wordt bekeken wat uw vraag is en wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. U kunt telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team of binnenlopen bij één van onze spreekuren.

Als uw vraag telefonisch of tijdens het spreekuur niet direct beantwoord kan worden, kunnen wij ook bij u thuis komen voor een gesprek. In sommige gevallen bent u met één of meerdere gesprekken al verder geholpen. Wanneer u langdurig hulp en ondersteuning nodig heeft, kunnen wij u helpen om dit aan te vragen. Het Sociaal Team werkt nauw samen met andere organisaties in Ermelo, zodat we ook andere hulp en ondersteuning kunnen inzetten.

Naast het bieden van informatie, advies en kortdurende ondersteuning zet het Sociaal Team zich actief in om problemen juist te voorkomen. Het Sociaal Team wil samen met u problemen in de straat, wijk en in de hulpverlening zo vroeg mogelijk signaleren en zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. Het Sociaal Team heeft hierin een nauwe samenwerking met het Leefbaarheidsteam.

 

Meer informatie vindt u op de website van het Sociaal Team.

 

Spreekuren van het Sociaal Team:

Maandagochtend
09:00 – 11:00u

Woensdagavond
18:00 – 20:00u

Vrijdagochtend
09:00 – 11:00u

De spreekuren vinden plaats op de dr. van Dalelaan 12, 3851 JB  Ermelo

Ingang aan het Schoolpad (bij Icare)