Financiën, administratie en schulden

Op dit moment is wegens de coronacrisis het financieel café anders ingericht! Kijk op www.welzijnermelo.nl/corona voor de huidige dienstverlening!

Lees meer

Het is niet altijd eenvoudig om overzicht te houden in inkomsten en uitgaven, papieren en regelingen. Het kan zijn dat papieren en formulieren zich daardoor opstapelen, dat het financieel lastig gaat en er misschien wel schulden zijn ontstaan. Welzijn Ermelo biedt ondersteuning bij administratie, financiën en schulden aan voor inwoners van Ermelo.

Wat doen we
We bieden verschillende vormen van ondersteuning aan. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger neemt met u de administratie door, bekijkt wat er gedaan moet worden en of er brieven geschreven moeten worden of telefoontjes gepleegd. Of: samen bekijken we welke inkomensvoorzieningen er nog kunnen worden aangevraagd. We gaan om tafel om de inkomsten en uitgaven te bekijken. Het kan ook zijn dat er aan schulden gewerkt moet gaan worden. Daarin werken we nauw samen met Westerbeek Schuldhulpverlening en er zijn groepsbijeenkomsten die u kunnen voorbereiden op een traject dat op het werken aan schulden gericht is.

Hoe werkt het
Omdat er veel verschillende vormen van ondersteuning zijn, begint het altijd met een intakegesprek. Dat kan kort zijn, bijvoorbeeld via de telefoon. Als er meerdere zaken tegelijk spelen is het vaak goed om een persoonlijk intakegesprek te plannen. Dit kan bij u thuis of op één van de locaties. Wanneer u contact opneemt bepalen we samen wat de beste manier is om een begin te maken met het probleem waar u mee zit.

Kim Straatman Sociaal Werker | Financiën, Administratie en Schulden, Hulpdienst 06 3082 5107

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Kim Straatman.

Email Kim

Onze diensten

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Kim Straatman.