Jongerenwerk

Het jongerencentrum is medio september 2021 weer open met de open inloop. Wil je iets kwijt of heb je vragen? Contact opnemen met één van de jongerenwerkers kan altijd!

Lees meer

Veel dingen doe je voor het eerst of maakt je voor het eerst mee. Soms is het fijn om een plek te hebben waar je naartoe kunt om anderen te ontmoeten en je ei of je vraag kwijt te kunnen. Iemand te kennen die je advies kan geven of even naar je kan luisteren.

Wat is het
Het Jongerenwerk van Welzijn Ermelo is specifiek gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar en  biedt informatie en advies, gelegenheid om elkaar te ontmoeten, diverse sportieve en recreatieve activiteiten, voorlichting en belangenbehartiging; op locatie in het jongerencentrum en ambulant (in de wijk, op hangplekken, op school, social media enz.).  Zelfwerkzaamheid en sociale weerbaarheid van jongeren staat centraal. Daarnaast biedt Welzijn Ermelo kinderwerk aan voor de bovenbouw van de basisschool. Ons Jongerencentrum is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00 – 17:00 en ’s avonds op dinsdag en woensdag van 19:00-21:00 vanaf medio september 2021.

Wat doen we
Het jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie, het bieden van kansen en het helpen realiseren van ideeën. Dit betekent we dwarsverbanden leggen tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt.

Monique Tuns Sociaal Werker | Leefbaarheidsteam & Jongerenwerk 0341 561 831

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Monique Tuns.

Email Monique

Onze diensten

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Monique Tuns of Chiel Lozeman.