Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke stage (MaS) kun je omschrijven als een vorm van leren buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.

Lees meer

Vrijwilligerswerk in het kader van de maatschappelijke stage kan leerlingen voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud geven aan het begrip burgerschap. MaS is een onderdeel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Wat is het
Een Maatschappelijk Stage biedt leerlingen de kans om te ruiken aan het vrijwilligerswerk.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk werkt samen met het Christelijk College Groevenbeek en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Putten om de maatschappelijke stage voor hun leerlingen vorm te geven. Leerlingen van Havo en Atheneum 4 gaan dit schooljaar 30 uur op maatschappelijke stage. Leerlingen van het VMBO 3e leerjaar 20 uur en de leerlingen van Groevenbeek Putten in projecten. Inmiddels zijn er in Ermelo en Putten al zo’n 50 vrijwilligersorganisaties betrokken bij de maatschappelijke stage en is een deel van de leerlingen al gestart. Uiteindelijk gaan er dit schooljaar ruim 320 leerlingen op pad om vrijwilligerswerk te doen.

Wat doen we
Welzijn Ermelo is stagemakelaar voor Ermelo. Als (externe) bemiddelaars zorgen wij voor een goede communicatie tussen scholen en stagebieders. Zo brengen zij vraag en aanbod van maatschappelijke stages bij elkaar.

Met de komst van de maatschappelijke stages liggen er kansen om het vrijwilligerswerk een impuls te geven en de betrokkenheid van jongeren bij de lokale samenleving te vergroten. De makelaarsfunctie is daar een belangrijke schakel in. Deze functie is enerzijds gericht op begeleiding bij maatschappelijke stage en anderzijds gericht op versterking van de vrijwillige inzet in een gemeente.

Hoe werkt het 
Via Mas4you  kunnen stages worden aangeboden en kunnen leerlingen reageren op stages.

Voor vragen over stages, begeleiding, meer informatie over de achtergrond en praktijk van de maatschappelijke stage alsook tips over omgang met jongeren kunt u direct contact opnemen met de betrokken medewerker, Hanneke Starre.

Hanneke Starre Sociaal Werker | Steunpunt Vrijwilligerswerk en Hulpdienst & Maatschappelijke Stage 0341 551 678

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hanneke Starre.

Email Hanneke