Reactie directeur Jules Dutrieux n.a.v. berichtgeving media sloop panden Raadhuisplein

04-09-2018

Beste vrijwilligers en bezoekers van locaties Pinel, Plaza en Maatschappelijk Werk,

In diverse media is bericht over het besluit dat het college heeft genomen aangaand de sloop van een aantal panden aan het Raadhuisplein, waaronder de locaties van WE. Mogelijk heeft dit bericht enige onrust bij u veroorzaakt.

 

Daarom wil ik hierbij aangeven dat dit besluit alleen de sloop en nieuwbouw betreft. Ten aanzien van de invulling van het toekomstige nieuwbouw, de ruimtes in de Dialoog en gemeentehuis zijn nog geen besluiten genomen. Dit proces moet nog van start gaan.

 

Het besluit over de sloop/nieuwbouw staat voor 4 oktober op de agenda van de Raad. Hiermee start het proces van de invulling van de toekomstige gebouwen, waarbij ik sterk inzet op een eigen ingang voor de ruimtes van de diverse doelgroepen, waar Welzijn Ermelo voor werkt.
Ik zal u tussentijds zoveel mogelijk op de hoogte houden van de verdere voortgang en ontwikkeling van de plannen.

 

Heeft u n.a.v. van dit bericht behoefte aan verder contact over de plannen, dan heeft u de mogelijkheid om hierover verder met mij in gesprek te gaan. U kunt dat via de receptie van WE, tel. 567000 kenbaar maken.

 

Met vriendelijke groet,

Jules Dutrieux

directeur-bestuurder.