Uitverkoop bij de Kledingbank

Maatschappelijk werk 22-02-2018

De uitverkoop is begonnen bij de Kledingbank: 2 halen 1 betalen. Per maart is het zelfs 3 halen 1 betalen.

De Kledingbank geeft tegen een kleine vergoeding herbruikbare kleding uit aan mensen die het hard nodig hebben: voor gezinnen en individuen met een inkomen op bijstandsniveau of daaronder en ouderen met alleen AOW. Ook kinderkleding.

 

Inbreng en verkoop elke dinsdag van 14.00- 16.30 uur en donderdag van 9.00 -11.30 uur. Cronjéstraat 46. Meer informatie bij Welzijn Ermelo: 0341-567000.