Vrijwilligers Vertegenwoordiging (VVT) ten einde

16-07-2018

De VVT houdt op te bestaan.

De VVT kon ongevraagd advies uitbrengen richting ons management en het management kon gevraagd om advies vragen bij de VVT betreft vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

 

Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers binnen de stichting die zich geroepen voelen om aan de VVT deel te nemen. Daarom is voor nu gekozen om te stoppen met de VVT. Vanuit WE bedanken we de VVT voor hun inzet en het geven van goede adviezen waarmee de stichting uit de voeten kon!