Mantelzorg & Mantelzorgwaardering

Let op! De Mantelzorgwaardering 2022 kan weer aangevraagd worden! Meer weten over mantelzorg en de mantelzorgwaardering bij Welzijn Ermelo? Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend - die door gezondheidsproblemen - hulp nodig heeft? Dan bent u een van 2,6 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is.

Lees meer

Mantelzorg gaat over de naastbetrokkenen van mensen met een chronische ziekte of handicap (lichamelijk of psychisch). Vaak is dit van grote invloed op uw eigen leven.

Dat kan gaan om de tijdsbesteding, veranderende rollen, uw eigen emoties en allerlei zaken die er geregeld moeten worden.

 

Wat is het
Het Servicepunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mensen die direct betrokken zijn bij de zorg aan / begeleiding van mensen met een chronische ziekte of handicap.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een moeder van een gehandicapt kind, een broertje van iemand met een autistische stoornis, of een partner van iemand met dementie

 

Wat doen we
Als mantelzorger kunt u veel vragen hebben, zoals het combineren van zorg en werk / school en het invullen van de diverse formulieren, aanvragen van professionele zorg, hoogte van eigen bijdrage voor zorg enz. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij onze mantelzorgconsulent.

Zij geeft u informatie en advies over:

Professionele zorg (huishoudelijke hulp, thuiszorg, dagopvang, opname verpleeghuis) –Respijtzorg (zorg die de mantelzorger ontlast); –Persoonsgebonden budgetEigen bijdrage voor zorg en hulpmiddelenVakantiemogelijkheden (met zorg)Alles wat met zorg te maken heeft

En kan u ook ondersteuning bieden bij:

-Het invullen van formulieren die met de zorg te maken hebben -Emotionele steun -Bemiddeling -Lotgenotencontact

 

Hoe werkt het
Wilt u informatie, advies of eens kijken naar mogelijkheden die u kunnen ontlasten? Dan bent u welkom voor een persoonlijk gesprek. De dienstverlening van het Servicepunt Mantelzorg is kosteloos en u heeft geen verwijzing nodig.

De mantelzorgconsulent organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers waarbij u erkenning en herkenning zult vinden en elkaar tips kunt geven (lotgenotencontact). Daarnaast organiseert zij – in samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties –  informatieve bijeenkomsten of workshops.

Elk jaar wordt er rond de Dag van de mantelzorg – als blijk van waardering – een ontspannende activiteit geboden.

Voor jonge mantelzorgers (6 tot 23 jaar) worden er een aantal keren per jaar uitjes georganiseerd en een groepstraining met lotgenoten.

Als u ingeschreven staat bij het Servicepunt Mantelzorg wordt u via een nieuwsbrief, e-mail of via Facebook op de hoogte gehouden van actualiteiten.

De Mantelzorgwaardering

Sinds 2015 verstrekt het Servicepunt Mantelzorg – namens gemeente Ermelo – de mantelzorgwaardering. De gemeente Ermelo wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van het dorp. Deze  waardering bestaat uit of een eenmalig geldbedrag of een tegoedbon.

Zorgt u voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen? Doet u dat langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan acht uur per week? En woont de persoon voor wie u zorgt in  Ermelo? Dan kunt u vanaf heden de Mantelzorgwaardering 2022 aanvragen! Klik hier!

 


De mantelzorgconsulent is bereikbaar op woensdag en donderdag. Tel: 0341 567000 of via email:  mantelzorg@welzijnermelo.nl

Gerrie Faber Sociaal Werker | Mantelzorgondersteuning 0341 567 000

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Gerrie Faber.

Email Gerrie

Onze diensten

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Gerrie Faber