werken bij WE
Kan je niet vinden wat je zoekt?  Neem contact op

Wie zijn WE

Welzijn Ermelo (WE) is een brede welzijnsorganisatie. We ondersteunen in de gemeente Ermelo mensen die dat echt nodig hebben. Dat doen we op allerlei manieren en op allerlei terreinen, in nauwe samenwerking met anderen. Met 30 beroepskrachten en zo'n 300 vrijwilligers werken we samen met inwoners aan de sociale samenhang in Ermelo. WE bestaat sinds 1 januari 2015.

Wie zijn weMathilde Stam
Directeur-bestuurder |
contact
Kim Straatman
Sociaal werker |
Financiën, Administratie en Schulden, Vroegsignalering contact
Wafa Fare
Sociaal werker |
Inloop en Coördinator Maatjes Thuis in Ermelo contact
Hanneke Starre
Sociaal werker |
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Maatschappelijke Stage en Ermelose maatjes contact
Mireille Heemskerk
Sociaal werker |
Teamleider Sociaal Team, LeefbaarheidsTeam, Coördinator Buurtbemiddeling contact
Gerrie Faber
Sociaal werker |
Steunpunt Mantelzorg contact
Chiel Lozeman
Sociaal werker |
Jongerenwerk & Sociaal Team contact
Mirjam de Jonge
Sociaal werker |
Maatschappelijk werk contact
Jolanda Molemaker
Sociaal werker |
Opbouwwerker contact
Mathilde Thijssen
Sociaal werker |
Activiteiten en Cultuur contact
Lisanne van den Hee
Sociaal werker |
Ouderenadvies & Steunpunt Mantelzorg contact
Gert Beens
Sociaal werker |
Maatschappelijk werk & Sociaal Team contact
Melissa Hendriksen
Sociaal werker |
Maatschappelijk Werk contact
Yara Broekhuizen
Sociaal werker |
Jongerenwerker contact
Ginger Kleijer
Sociaal werker |
Wijkondersteuner Ermelo West contact
Jennie Berenschot
Medewerker |
Financiële Administratie contact
Jacqueline Dijkslag
Sociaal werker |
Opbouwwerker contact
Chris Hakstege
Sociaal werker |
Beheerder contact
Fenna Koster
Medewerker |
Receptie contact
Jolanda Timmer
Sociaal werker |
Coördinator Jongerencoach contact
Bertus Bokhorst
Beheerder |
Huis van Ermelo Baanveger & LOEV contact
Corien Benard
Stafmedewerker |
Beleidsontwikkeling en coördinator ANWB AutoMaatje, Hulpdienst contact
Monique Boonzaijer
Sociaal Werker |
Jongerenwerker Leefbaarheidsteam & Kindpakket contact
Reinoud Jaarsma
Sociaal werker |
Steunpunt financiën contact
Shirley Wissink
Sociaal werker |
Coördinator Jongerencoach contact
Willemijke van den Berg
Medewerker |
Receptie contact

Certificaten

Bij Welzijn Ermelo (WE) werken 25 beroepskrachten en zo’n 300 vrijwilligers samen met inwoners aan de sociale samenhang in Ermelo en bieden ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Welzijn Ermelo is ISO 9001:2015-gecertificeerd. Het certificaat is hier in te zien:

Bestuur

Directeur-bestuurder

Mathilde Stam


Raad van Toezicht

Welzijn Ermelo is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht:

Hans Tönjes, voorzitter

Bart Koenders, lid

Laleh Rahmani, lid

Gre Conradi, lid

Ulbe de Beer, ondersteunende secretaris


Missie en visie van Welzijn Ermelo

Onze visie: iedereen doet mee

Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners van Ermelo in het regie voeren over het eigen leven. Op die manier dragen we bij aan de vitaliteit van de samenleving, die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen kan meedoen.


Onze missie: we doen het samen, voor elkaar

We zien het als onze taak de krachten in de samenleving zo te bundelen en te benutten dat die optimaal worden ingezet voor wie een steun in de rug nodig heeft. Samen werken aan een sterke samenleving, waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin zij tot hun recht komen.


WE is ISO 9001:2015-gecertificeerd.

wat bieden

ontmoeting & activiteiten
jongerenwerk
welzijn in de wijk
maatschappelijk werk
praktische hulp en maatjes
financiën & schulden
mantelzorg & ouderenadvies
vrijwilligerswerk
"Praktische professionals; daar heb je wat aan" Ouderenadvies
Privacy verklaring|Algemene voorwaarden
Webdesign: Inzpire|Webdevelopment: Exitus ICT
contact