werken bij WE
Kan je niet vinden wat je zoekt?  Neem contact op

Wie zijn WE

Welzijn Ermelo (WE) is een brede welzijnsorganisatie. We ondersteunen in de gemeente Ermelo mensen die dat echt nodig hebben. Dat doen we op allerlei manieren en op allerlei terreinen, in nauwe samenwerking met anderen. Met 30 beroepskrachten en zo'n 300 vrijwilligers werken we samen met inwoners aan de sociale samenhang in Ermelo. WE bestaat sinds 1 januari 2015.

Wie zijn weMathilde Stam
Directeur |
Bestuurder contact
Wafa Fare
Sociaal werker |
Coördinator Inloop en Maatjes Thuis in Ermelo contact
Hanneke Starre
Sociaal werker |
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Maatschappelijke Stage en Ermelose maatjes contact
Mireille Heemskerk
Sociaal werker |
Teamleider Sociaal Team, LeefbaarheidsTeam, Coördinator Buurtbemiddeling contact
Chiel Lozeman
Sociaal werker |
Jongerenwerk & Sociaal Team contact
Mirjam de Jonge
Sociaal werker |
Maatschappelijk werk contact
Jolanda Molemaker
Sociaal werker |
Opbouwwerk contact
Mathilde Thijssen
Sociaal werker |
Activiteiten en Cultuur contact
Lisanne van den Hee
Sociaal werker |
Ouderenadvies & Steunpunt Mantelzorg contact
Gert Beens
Sociaal werker |
Maatschappelijk werk & Sociaal Team contact
Melissa Hendriksen
Sociaal werker |
Maatschappelijk Werk contact
Yara Broekhuizen
Sociaal werker |
Jongerenwerk contact
Ginger Kleijer
Sociaal werker |
Opbouwwerk Buurtbemiddeling contact
Jennie Berenschot
Medewerker |
Financiële administratie contact
Chris Hakstege
Sociaal werker |
Beheerder contact
Fenna Koster
Medewerker |
Receptie contact
Jolanda Timmer
Sociaal werker |
Coördinator jongerencoaching contact
Bertus Bokhorst
Beheerder |
Huis van Ermelo Baanveger & LOEV contact
Monique Boonzaijer
Sociaal Werker |
Jongerenwerk Leefbaarheidsteam & Kindpakket contact
Reinoud Jaarsma
Sociaal werker |
Steunpunt financiën contact
Willemijke van den Berg
Medewerker |
Receptie contact
Greet Smink
Sociaal werker |
Casemanager Oekraïense vluchtelingen contact
Evelien Roukema
Sociaal werker |
Casemanager Oekraïense vluchtelingen contact
Shanna de Freitas
GGZ Sociaal Team |
Ervaringsdeskundige contact
Tineke Bouma
Sociaal werker |
Ouderenwerk contact
Petra van der Winde
Sociaal werker |
Coördinator financiële dienstverlening contact
Nadia Wentzel
Sociaal werker |
Buurtcoach contact
Nora Dankers
Sociaal werker |
Coördinator jongerencoaching Coördinator vrijwilligerswerk contact

Certificaten

Bij Welzijn Ermelo (WE) werken 25 beroepskrachten en zo’n 300 vrijwilligers samen met inwoners aan de sociale samenhang in Ermelo en bieden ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Welzijn Ermelo is ISO 9001:2015-gecertificeerd. Het certificaat is hier in te zien:

Bestuur

Directeur-bestuurder

Mathilde Stam


Raad van Toezicht

Welzijn Ermelo is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht:

Hans Tönjes, voorzitter

Bart Koenders, lid

Laleh Rahmani, lid

Gre Conradi, lid

Ulbe de Beer, ondersteunende secretaris


Missie en visie van Welzijn Ermelo

Onze visie: iedereen doet mee

Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners van Ermelo in het regie voeren over het eigen leven. Op die manier dragen we bij aan de vitaliteit van de samenleving, die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen kan meedoen.


Onze missie: we doen het samen, voor elkaar

We zien het als onze taak de krachten in de samenleving zo te bundelen en te benutten dat die optimaal worden ingezet voor wie een steun in de rug nodig heeft. Samen werken aan een sterke samenleving, waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin zij tot hun recht komen.


WE is ISO 9001:2015-gecertificeerd.

Klachtenreglement en vertrouwenspersoon

Om onze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens verzamelen, hier kun je de privacyverklaring doorlezen.


Klacht of compliment?

Onze medewerkers en vrijwilligers doen ten alle tijden hun best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Heb je een klacht, laat het ons dan weten. We kunnen met elkaar kijken naar een gepaste oplossing. Wil je een medewerker een compliment geven?

Stuur het compliment naar info@welzijnermelo.nl en we geven het graag door.

De klachtenregeling is hierboven, onder het kopje downloads te vinden.


Vertrouwenspersoon.

Voor onze medewerkers en vrijwilligers heeft Welzijn Ermelo een vertrouwenspersoon.

Deze kan ingezet worden voor verschillende onderwerpen zoals discriminatie, ongewenste omgangsvormen, pesten, intimidatie, agressie en/of geweld.

De vertrouwenspersoon is schriftelijk bereikbaar.

Mark van Vuure: mark.van-vuure@sheerenloo.nl

Marion Sluis: marion.sluis@sheerenloo.nl

wat bieden

ontmoeting & activiteiten
jongerenwerk
welzijn in de wijk
maatschappelijk werk
praktische hulp en maatjes
financiën & schulden
mantelzorg & ouderenadvies
vrijwilligerswerk
Als sociaalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb gehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur Liesbeth Kiks
Privacy verklaring
Webdesign: Inzpire|Webdevelopment: Exitus ICT
contact